DỤNG CỤ ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ BÓNG GOLF - BALL MARKER BML

DỤNG CỤ ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ BÓNG GOLF - BALL MARKER BML
Sale!
85.000₫ 105.000₫ Mã sân: BML

Tên sản phẩm: dụng cụ đánh dấu vị trí bóng golf - Golf Ball Maker BML
Mã sản phẩm: BML
Đặc tính: Khi bạn cần nhấc quả bóng golf khỏi vị trí bóng nằm trên Green chẳng hạn để làm sạch bóng hay kẻ đường trên bóng giúp bạn ngắm tới hố tốt hơn thì bạn phải đặt ngay sau quả bóng 1 vật để nhớ vị trí. Vật đó chính là golf ball maker - dụng cụ đánh dấu vị trí bóng.