BỘ GẬY GOLF NỮ - PGM LTG005 VS LADYS GOLF CLUB

BỘ GẬY GOLF NỮ - PGM LTG005 VS LADYS GOLF CLUB
12.075.000₫ Mã sân: LTG005

Tên sản phẩm: Bộ gậy golf nữ - PGM VS Lady's Golf Clubs - LTG005;
Nhà sản xuất: PGM;
Mã sản phẩm: LTG005;
Màu sắc: Trắng;
Tay thuận: Phải;
Trọn bộ: 13 chiếc gậy gồm 1 Driver, 2 Wood, 1 Hybrid, 8 Iron, 1 Putter; 13 bao đầu gậy; 1 bao da;
Kích thước: 124cm x 28.5cm x 33cm;
Cân nặng: 12kg.

Chất liệu bộ gậy golf

Tên gậy

Bộ phận

Driver
 
3#5# Wood
 
Hybrid
 
Iron
 
Putter
 
Đầu gậy Titan Nhôm Nhôm Kẽm Kẽm
Thân gậy Nhựa Graphite Nhựa Graphite Nhựa Graphite Nhựa Graphite Thép
Tay nắm Cao su Cao su Cao su Cao su Cao su


Sân golf và cách tính điểm
Một sân golf tiêu chuẩn gồm có 18 lỗ với 3 loại lỗ: chuẩn 3 gậy, chuẩn 4 gậy và chuẩn 5 gậy. Mỗi lỗ sẽ có nhiều loại địa hình khác nhau, nhưng chia là các loại chính:
Tee: Điểm phát bóng, bằng phẳng.
Fairway: Điểm đẹp nhất trên đường bóng tới lỗ, cỏ ngắn và mịn.
Rough: Cỏ ở xung quanh bóng rậm và dài hơn fairaway.
Med rough: Cỏ ở ở đây rất rậm, rối, dài và cứng hơn rough.
Weed rough: Cỏ rất rậm, dài và cứng.
Unplayable: ở đây bạn không thể đánh được bóng và bạn bị phạt một gậy.
OB vt Out OF Bound: bóng ra ngoài sân và bạn bị phạt 2 gậy.
Số gậy chuẩn là số cú đánh quy định cho một lỗ mà bạn phải đưa bóng vào. Ví dụ: Một lỗ có gậy tiêu chuẩn là 4 thì bạn phải tìm cách đưa bóng vào lỗ trong vòng 4 gậy.
Nếu làm được điều này, bạn sẽ đạt gậy chuẩn (Par). Nếu dưới 1 gậy, tức là bạn chỉ cần 3 gậy đã đưa bóng vào lỗ, bạn đạt Birdie số điểm là -1, nếu dưới 2 gậy, bạn đạt Eagle, điểm là -2. Ngược lại, nếu bạn phải mất 5 gậy mới đưa bóng vào lỗ, tức là trên 1 gậy, bạn đạt Bogey, điểm là + 1.
Kết quả số gậy ở các lỗ sẽ được cộng lại, sau khi đã chơi đủ 18 (hoặc 36 lỗ) người có số điểm thấp nhất là người thắng cuộc.